راهنما

خوش آمدید!

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است. بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

این انجمن برای کاربران، شرکا و برنامه نویسان حرفه ای و علاقه مند است. می توانید سوالاتی در مورد:

 • نحوه نصب اودوو بر روی یک زیرساخت خاص،
 • نحوه پیکربندی یا سفارشی کردن اودوو برای نیازهای تجاری خاص،
 • بهترین راه برای استفاده از اودوو برای یک نیاز تجاری خاص چیست؟
 • چگونه ماژول ها را برای نیاز خود توسعه دهید،
 • سوالات خاص در مورد پیشنهادات خدمات اودوو و غیره

قبل از اینکه بپرسید - لطفاً یک سؤال مشابه را جستجو کنید. می‌توانید سوالات را بر اساس عنوان یا برچسب آنها جستجو کنید. پاسخ دادن به سوالی که خودتان ایجاد کردید نیز اشکالی ندارد.

لطفا از پرسیدن سوالاتی که بیش از حد ذهنی هستند خودداری کنید یا سوالاتی که مربوط به این انجمن نیست.

شما فقط باید بر اساس مشکلات واقعی که با آن مواجه هستید، سوالات عملی و قابل پاسخ بپرسید. سوالات پرحرف و باز از مفید بودن این سایت می کاهد و سوالات دیگر را از صفحه اول خارج می کند.

برای جلوگیری از پرچم گذاری و احتمالاً حذف شدن سؤال خود، از پرسیدن سؤالات ذهنی در جایی که …

 • هر پاسخ به یک اندازه معتبر است: "______ مورد علاقه شما چیست؟"
 • پاسخ شما همراه با سوال ارائه شده است، و شما انتظار پاسخ های بیشتری دارید: "من از ______ برای ______ استفاده می کنم، شما از چه چیزی استفاده می کنید؟"
 • هیچ مشکل واقعی برای حل کردن وجود ندارد: "من کنجکاو هستم که آیا دیگران این احساس را دارند."
 • از ما یک سوال فرضی و باز پرسیده می شود: "اگر ______ اتفاق می افتاد چه می شد؟"
 • این یک فحاشی است که در قالب یک سوال پنهان شده است: "______ بد است، درست می گویم؟"

اگر شما در یکی از این مثال‌ها قرار می‌گیرید یا اگر انگیزه شما برای پرسیدن سوالی ماشبه "من می‌خواهم در بحثی درباره ______ شرکت کنم"، نباید اینجا بپرسید، بلکه باید در لیست‌های ایمیل‌ها بپرسید. با این حال، اگر انگیزه شما پرسیدن سوالی مشابه "دوست دارم دیگران ______ را برای من توضیح دهند"، احتمالاً این پرسش برای انجمن مناسب هست.

(بخش فوق از سؤالات متداول Stackoverflow گرفته شده است.)

علاوه بر این:

 • پاسخ ها نباید سوالات را اضافه یا بسط دهند. در عوض یا سوال را ویرایش کنید یا یک نظر به سوال اضافه کنید.
 • پاسخ ها نباید در رابطه با پاسخ‌های دیگر اظهار نظر کنند. در عوض یک نظر در مورد پاسخ های دیگر اضافه کنید.
 • یک پاسخ نمی‌تواند صرفا یک اشاره به پرسش‌های دیگر باشد. به‌جای آن یک نظر به سؤال با علامت «تکراری احتمالی...» اضافه کنید. با این وجود، اضافه کردن پیوندهایی به سؤالات یا پاسخ های دیگر که اطلاعات اضافی مربوطه را ارائه می‌دهد، مشکلی ندارد.
 • پاسخ ها نباید فقط یک لینک به یک راه حل ارائه دهند. در عوض، متن توضیحات راه حل را در پاسخ خود اضافه کنید، حتی اگر فقط یک کپی/پیست ساده باشد. از پیوندها استقبال می‌شود، اما باید مکمل پاسخ، ارجاع منابع یا خواندنی‌های اضافی باشند.

پاسخ ها نباید سوالات را اضافه یا بسط دهند. در عوض، سؤال را ویرایش کنید یا نظری اضافه کنید.

پاسخ ها نباید در رابطه با پاسخ‌های دیگر اظهار نظر کنند. در عوض یک نظر در مورد پاسخ های دیگر اضافه کنید.

پاسخ ها نباید فقط به سوالات دیگر اشاره کنند.در عوض یک نظر اضافه کنید که "احتمالا تکراری ..." را نشان می دهد. با این حال، خوب است که پیوندهایی به سؤالات یا پاسخ های دیگر اضافه کنید کنید که اطلاعات اضافی مرتبط را نشان می‌دهد.

پاسخ ها نباید فقط یک لینک به یک راه حل ارائه دهند. در عوض، متن توضیحات راه حل را در پاسخ خود اضافه کنید، حتی اگر فقط یک کپی/پیست ساده باشد. از پیوندها استقبال می‌شود، اما باید مکمل پاسخ، ارجاع منابع یا خواندنی‌های اضافی باشند.

پاسخ ها نباید شروع کننده بحث یا گفتویی باشند این انجمن پرسش و پاسخ، یک گروه بحث نیست. لطفاً از برگزاری مناظره در پاسخ‌های خود اجتناب کنید، زیرا آنها ماهیت سؤال و پاسخ‌ها را کمرنگ می‌کنند. برای بحث های مختصر لطفا از اظهار نظر استفاده کنید.

هنگامی که یک سوال یا پاسخ رای مثبت داده می شود، کاربری که آنها را ارسال کرده است امتیازاتی را کسب می کند که به آنها "نقاط کارما" می گویند. این نکات به عنوان معیار تقریبی از اعتماد جامعه به او عمل می کند. وظایف تعدیل مختلفی بر اساس آن نکات به تدریج به کاربران محول می شود.

به عنوان مثال، اگر پرسش جالبی بپرسید یا پاسخ مفیدی بدهید، به عمل شما رأی مثبت داده می‌شود. از سوی دیگر اگر پاسخ گمراه کننده باشد - رأی منفی داده می‌شود. هر رای موافق ۱۰ امتیاز اضافه و هر رای مخالف ۱۰ امتیاز کم می‌کند. محدودیت ۲۰۰ امتیازی برای یک سوال یا پاسخ در روز در نظر گرفته شده. جدول ارائه شده در انتها امتیازهای مورد نیاز را برای هر نوع فعالیت تعیین می‌کند.

هدف این سایت ایجاد یک پایگاه دانش مرتبط است که به سوالات مربوط به اودوو پاسخ دهد.

بنابراین، پرسش‌ها و پاسخ‌ها را می‌توان مانند صفحات ویکی توسط کاربران با تجربه این سایت ویرایش کرد تا کیفیت کلی محتوای پایگاه دانش بهبود یابد. چنین امتیازاتی بر اساس سطح کارمای کاربر اعطا می شود: زمانی که کارمای شما به اندازه کافی بالا رفت، می توانید همین کار را انجام دهید.

اگر این رویکرد برای شما مناسب نیست، لطفا به جامعه احترام بگذارید.

در اینجا جدولی با امتیازات و سطح کارما وجود دارد
RPC_ERROR Odoo Server Error Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 298, in xml_translate root = parse_xml(value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 276, in parse_xml return etree.fromstring(text) File "src/lxml/etree.pyx", line 3237, in lxml.etree.fromstring File "src/lxml/parser.pxi", line 1896, in lxml.etree._parseMemoryDocument File "src/lxml/parser.pxi", line 1777, in lxml.etree._parseDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 1082, in lxml.etree._BaseParser._parseUnicodeDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 615, in lxml.etree._ParserContext._handleParseResultDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 725, in lxml.etree._handleParseResult File "src/lxml/parser.pxi", line 654, in lxml.etree._raiseParseError File "", line 7 lxml.etree.XMLSyntaxError: Extra content at the end of the document, line 7, column 1 The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 237, in _dispatch result = request.dispatch() File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 687, in dispatch result = self._call_function(**self.params) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 359, in _call_function return checked_call(self.db, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper return f(dbname, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 348, in checked_call result = self.endpoint(*a, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 916, in __call__ return self.method(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 535, in response_wrap response = f(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1347, in call_kw return self._call_kw(model, method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1339, in _call_kw return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 464, in call_kw result = _call_kw_multi(method, model, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 451, in _call_kw_multi result = method(recs, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 346, in _inverse_arch_base view_wo_lang.arch = view.arch_base File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1217, in __set__ records.write({self.name: write_value}) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 331, in _inverse_arch view.write(data) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3858, in write field.write(self, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1641, in write records.env['ir.translation']._sync_terms_translations(self, real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_translation.py", line 403, in _sync_terms_translations terms = set(field.get_trans_terms(value)) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1562, in get_trans_terms self.translate(terms.append, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 303, in xml_translate root = parse_html(u"
%s
" % value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 284, in parse_html return html.fragment_fromstring(text, parser=_HTML_PARSER) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/lxml/html/__init__.py", line 851, in fragment_fromstring % ', '.join([_element_name(e) for e in elements])) Exception The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 643, in _handle_exception return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 301, in _handle_exception raise exception.with_traceback(None) from new_cause TypeError: sequence item 1: expected str instance, cython_function_or_method found