شبکه سازی با ارزش آفرینان حوزه های مختلف

 • حضور در جلسات٬ سمینارها٬ مراسم های برگزار شده توسط باشگاه
 • برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از مکان های تجاری
 • ایجاد فضای گفتگو برای اعضا با افراد شناخته شده‌ی عضو باشگاه
 • حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی صنایع مرتبط
 • فراهم نمودن شرایط مناسب جهت آشنایی و تعامل با انجمن‌های مرتبط به فعالیت اعضا

برندسازی شخصی اعضا

 • امکان انتشار مطالب در وب سایت٬ پایگاه خبری تراز یابی ٬ هفته نامه سرآمد کیفیت و شبکه های مجازی باشگاه
 • تولید محتوای آموزشی توسط اعضا
 • شرکت در برنامه‌های تدارک دیده شده از جمله (مصاحبه های زنده در اینستاگرام و ….)
 • معرفی اعضا در پلتفرم های باشگاه (وب سایت٬ و …)
 • امکان حضور در آزمون مهندسی حرفه ای در رشته های مختلف و دریافت مدرک معتبر بین المللی
 • دریافت گواهینامه‌های تخصصی
 • دریافت لوح و کارت عضویت باشگاه در سطوح مختلف
 • ایجاد فرصت حضور درویژه برنامه تلویزیونی ارزش آفرینان

۳- ارتقا سطح دانش و ایجاد فرصت‌های پژوهشی و مطالعاتی

۴- فراهم سازی فضای ارتباط سازنده با برندها و کسب و کارهای موفق

۵- بهره مندی از فرصت‌های تخفیفات ویژه سازمان های همکار با باشگاه

 

ارتقا سطح دانش و ایجاد فرصت‌های پژوهشی و مطالعاتی

 • امکان شرکت در رویدادهای آموزشی و تخصصی با حضور ارزش آفرینان شناخته شده کشور
 • دریافت آخرین نسخه‌های مقالات معتبر ملی و بین المللی (ترجمه شده و یا اصلی)
 • امکان استفاده از تجربیات اساتید مطرح بین المللی در رویدادهای باشگاه
 • امکان دریافت آخرین اطلاعات از رویدادهای تخصصی ملی و بین المللی
 • فراهم سازی زمینه حضور اعضا در رویدادهای بین المللی

 

فراهم سازی فضای ارتباط سازنده با برندها و کسب و کارهای موفق

 • برگزاری تورهای هدفمند تخصصی
 • ایجاد فرصت های شغلی مناسب
 • تشکیل تیم های کاری و حرفه ای
 • معرفی و حمایت از ایده‌های نوآورانه و استارتاپ ها
 • انجام پروژه‌های فنی و تخصصی حوزه‌ های مختلف و حضور در تیم های حرفه ای پروژه های تخصصی باشگاه (اندازه گیری شاخص رضایت ملی)

 

بهره مندی از فرصت‌های تخفیفات ویژه سازمان های همکار با باشگاه

 • اختصاص دادن فضای مناسب برای معرفی اعضا
 • معرفی امکانات باشگاه در اینستاگرام٬ تلگرام٬ لینکدین٬ وب سایت باشگاه٬ رادیو
 • تولید محتوا از برنامه‌های اختصاصی باشگاه که برای اعضا برگزار می‌کند و انتشار آن در رسانه‌های معتبر و صفحات اینفلونسرهای شبکه های مجازی
 • معرفی باشگاه به عنوان مرجع برگزاری آزمون های مهندسی حرفه‌ای
 • تعریف سازوکار عضویت اعضای حقیقی و حقوقی


RPC_ERROR Odoo Server Error Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 298, in xml_translate root = parse_xml(value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 276, in parse_xml return etree.fromstring(text) File "src/lxml/etree.pyx", line 3237, in lxml.etree.fromstring File "src/lxml/parser.pxi", line 1896, in lxml.etree._parseMemoryDocument File "src/lxml/parser.pxi", line 1777, in lxml.etree._parseDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 1082, in lxml.etree._BaseParser._parseUnicodeDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 615, in lxml.etree._ParserContext._handleParseResultDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 725, in lxml.etree._handleParseResult File "src/lxml/parser.pxi", line 654, in lxml.etree._raiseParseError File "", line 7 lxml.etree.XMLSyntaxError: Extra content at the end of the document, line 7, column 1 The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 237, in _dispatch result = request.dispatch() File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 687, in dispatch result = self._call_function(**self.params) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 359, in _call_function return checked_call(self.db, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper return f(dbname, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 348, in checked_call result = self.endpoint(*a, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 916, in __call__ return self.method(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 535, in response_wrap response = f(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1347, in call_kw return self._call_kw(model, method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1339, in _call_kw return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 464, in call_kw result = _call_kw_multi(method, model, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 451, in _call_kw_multi result = method(recs, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 346, in _inverse_arch_base view_wo_lang.arch = view.arch_base File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1217, in __set__ records.write({self.name: write_value}) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 331, in _inverse_arch view.write(data) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3858, in write field.write(self, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1641, in write records.env['ir.translation']._sync_terms_translations(self, real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_translation.py", line 403, in _sync_terms_translations terms = set(field.get_trans_terms(value)) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1562, in get_trans_terms self.translate(terms.append, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 303, in xml_translate root = parse_html(u"
%s
" % value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 284, in parse_html return html.fragment_fromstring(text, parser=_HTML_PARSER) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/lxml/html/__init__.py", line 851, in fragment_fromstring % ', '.join([_element_name(e) for e in elements])) Exception The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 643, in _handle_exception return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 301, in _handle_exception raise exception.with_traceback(None) from new_cause TypeError: sequence item 1: expected str instance, cython_function_or_method found